• Bokmål
 • English

Sitemap

Det lakker og lir mot nytt valg, og NRs valggruppe er i gang med utregninger.

Denne gangen er Aftenposten makker på publisering av resultatene.

NR har fått ny styreleder, Peter Wesenberg er en mann med erfaring både fra næringsliv og forskningssektor.

Latest publications

  Handegard, Nils Olav; Andersen, Lars Nonboe; Brautaset, Olav; Choi, Changkyu; Eliassen, Inge Kristian; Heggelund, Yngve; Hestnes, Arne Johan; Malde, Ketil; Osland, Håkon; Ordonez, Alba; Patel, Ruben; Pedersen, Geir; Umar, Ibrahim; Engeland, Tom Van; Vatnehol, Sindre. Fisheries acoustics and Acoustic Target Classification - Report from the COGMAR/CRIMAC workshop on machine learning methods in fisheries acoustics. Havforskningsinstituttet, Bergen. Rapport fra havforskningen 2021 - 25. pp 25. 2021.

  Engebretsen, Solveig. Computational statistics for COVID-19. Arrangement, Guest lecture STK4051/9051; Zoom, 15.04.2021.

  Halbach, Till; Haugstvedt, Vegard. Clothes4all: A Novel Resource for Studying and Improving Web Accessibility. In: Universal Design 2021: From Special to Mainstream Solutions. (ISBN 978-1-64368-190-0). doi: 10.3233/SHTI210397. 2021.

  Løland, Anders. Hvor vil DNB med maskinlæring? Med Karl Aksel Festø. 2021.

  Fuglerud, Kristin Skeide. Teknologi og inkludering av personer med nedsatt syn i arbeidslivet: Kunnskapsoppsummering. Seminar, UnIKT-forum; Online zoom, 07.06.2021.

  Guttorp, Peter; Craigmile, Peter F.. A combined estimate of global temperature. Norsk Regnesentral, . NR-notat SAMBA/14/21. pp 20. 2021.


Latest 100 publications
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR