• Bokmål
  • English

Sitemap

Sortering av retur

Sortering av retur

Sortering av retur i ulike sammenhenger har blitt et miljømessig viktig og fokusert område. For at en sorteringsløsning skal bli tatt i bruk er det imidlertid viktig med en høyest mulig grad av automatisering slik at sorteringen er enkel og kostnadseffektiv. Dette prosjektet fokuserer på effektive løsninger for automatisk retursortering gjennom identifikasjon av trykte objekter for to ulike anvendelser; sortering av trykksaker og sortering av drikkevareemballasje basert på etiketter der hhv. HS News Systems og Tomra er problemeiere.

Begge problemstillingene stiller strenge krav til løsningenes robusthet, nøyaktighet og effektivitet. For sortering av trykksaker er hastighetsutfordringene spesielt store. Et ukeblad skal bestemmes til en av opp til flere tusen mulige kategorier på under ett sekund. Med tradisjonelle teknikker har dette vært vanskelig å oppnå med ønsket robusthet og nøyaktighet. I prosjektets første fase har vi kommet fram til et første sett med lovende metoder som nå skal testes ut i større skala og etterhvert også prøves ut i pilotanlegg. På sikt er målet å utnytte metodene til å få fram en ny generasjon systemer med fullstendig automatisert sortering uavhengig av strekkoder. Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd gjennom BIA-programmet.

Foto: HS News Systems

Department

Financing

Norges Forskningsråd gjennom BIA-programmet

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR