• Bokmål
  • English

Sitemap

KogNett – Kognitivt tilgjengelige nettsider

KogNett – Kognitivt tilgjengelige nettsider

Prosjektet handlet om universelt utformede brukergrensesnitt for statiske og dynamiske nettsider, webtjenester og -applikasjoner, med spesielt fokus på tilrettelegging for personer med kognitive utfordringer.

Leveranse

Det ble utarbeidet en veileder for hvordan man tar hensyn til kognitive utfordringer hos brukerne under utvikling av nettsider. Målgruppe for veilederen er utviklere, designere og innholdsredaktører samt innkjøpere. Veilederen omfatter bakgrunn, relevante standarder, lovverket, utviklingsprosesser og en rekke konkrete, tekniske anbefalinger.

Veilederen er på norsk og kompletterer serien med veiledningshefter utgitt av Helsedirektoratet/Deltasenteret.

Veilederen er å finne på adressen iktforalle.no.

Bakgrunn

Mye av arbeidet kan relateres til andre forskningsprosjekter, og da spesielt DIADEM og UNIMOD. Resultatene derfra ble sjekket, kvalitetssikret og utvidet ved hjelp av spørreundersøkelser, egne tester og ekspertevalueringer.

NRs bidrag

NR bidro til prosjektet på alle områder, inkludert brukerevaluering, eksperttesting, utarbeiding av veilederen og prosjektledelse.

Mediaomtale

Siste prosjektnytt

Beskrivelse til KogNett-prosjektet ble oppdatert med nye linker og videreførende publikasjoner.

Updated date: Tuesday, September 3, 2013 - 15:00

Publications

Det ble avholdt en workshop den 10. desember 2009 for spredning av vårt budskap og tilbakemelding på et utkast av veilederen. Presentasjonene fra workshop'en kan lastes ned her.

Andre publikasjoner

Røssvoll, Till Halbach; Solheim, Ivar. Design of Cognitively Accessible Web Pages. International Journal on Advances in Intelligent Systems (ISSN 1942-2679). vol. 3, no. 3&4 pp 303-312. 2010.

Røssvoll, Till Halbach. Towards Cognitively Accessible Web Pages. In: Proceedings of The Third International Conference on Advances in Computer-Human Interactions. ACHI 2010. (ISBN 978-0-7695-3957-7). pp 19-24. 2010. Full-text  Institutional archive 

Project period

September 2009 - januar 2010
Department

Financing

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR