• Bokmål
  • English

Sitemap

Prosjektrapport med interessante og overraskende funn ferdigstilt

Prosjektrapport med interessante og overraskende funn ferdigstilt

Vi har ferdigstilt den endelige prosjektrapporten. Som utdrag av interessante og delvis overraskende funn kan vi nevne det følgende: Undersøkelsen viser at de fleste bedriftene kjenner til DTL og forskriften om universell utforming av IKT. Alle sier at de sjekker om deres programvare er kompatibel med de vanligste nettleserne, 9 av 10 oppgir at de bruker sjekklister, og et flertall nevner at de tester om programvaren oppfyller WCAG. Når det gjelder hjelpemidler svarer 6 av 10 at de har testet med JAWS, men ellers viser undersøkelsen at det er liten oppmerksomhet på hjelpemidler. Det er få som selv gjennomfører brukertester. Dette kan forklares med at disse bedriftene i liten grad har direkte kontakt med respondentene, altså de som faktisk er brukerne og ikke bare de som administrerer undersøkelsene. På spørsmålet Er det noen av deres kunder som gjennomfører undersøkelser hvor deltakere har funksjonsnedsettelser? svarer 4 av 10 ja. De andre 6 svarte nei eller ”i utgangspunktet ikke”. Forøvrig tyder svarene på at tilgjengelighet og universell utforming primært oppfattes som mål framfor en prosess.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR