• Bokmål
  • English

Sitemap

Evaluering av tilgjengelighetssjekkere publisert

Evaluering av tilgjengelighetssjekkere publisert

Forrige uke presenterte NR og Unicus funnene i Effitac-prosjektet for offentligheten.

I prosjektet ble en rekke sjekkere av tilgjengelighet for web evaluert. Fasiten er at det perfekte verktøy ikke finnes, og at så å si alle sjekkere mangler støtte for standarder og funksjonalitet i mer eller mindre grad. Men det er noen lyspunkt også, og særlig én sjekker peker seg ut som bedre enn andre.

Du kan lese hele rapporten på tilgjengelighets-ressursnettstedet iktforalle.no (på engelsk).

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR