• Bokmål
  • English

Sitemap

Effitac: Sluttresultatene og hvordan disse kan settes i relasjon til annen forskning

Effitac: Sluttresultatene og hvordan disse kan settes i relasjon til annen forskning

Vi har presentert prosjektresultatene ved flere anledninger i høst (se avsnitt om publikasjoner nede) og satt det i relasjon til metoder i universell utforming av IKT, hjelpemidler og ikke minst lovgivning.

Vi har fått gode tilbakemeldinger på både innhold og presentasjon; spesielt på Testdagen ODIN var det stinn brakke og mange fornøyde i auditoriet.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR