• Bokmål
  • English

Sitemap

Best paper-pris for konferanseartikkel om uu i intelligente omgivelser

Best paper-pris for konferanseartikkel om uu i intelligente omgivelser

Medvirkende i UDiAide-prosjektet har mottatt pris for sin artikkel «A Review of Universal Design in Ambient Intelligence Environments». Arbeidet er utført som en del av UDiAide-prosjektet, oppsummerer hva som er gjort av universell utforskning innenfor intelligente bygninger og belyser hvilke områder som krever mer forskning. Artikkelen ble presentert på konferansen SMART ACCESSIBILITY 2016 og er tilgjengelig i ThinkMind-databasen (PDF-format).

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR