• Bokmål
  • English

Sitemap

Sinoe! - Intensiv opptrening av språklige ferdigheter hos elever med ASD med hjelp av sosiale roboter

Sinoe! - Intensiv opptrening av språklige ferdigheter hos elever med ASD med hjelp av sosiale roboter

 

Prosjektets overordnede mål er å videreutvikle opplæringsopplegget for opptrening av språklige ferdigheter hos elever med ASD. Vi vil undersøke om sosiale roboter kan bidra til å videreutvikle barnas innlærte ferdigheter i overgang fra barnehage til skole gjennom systematisk trening. 

Det er viktig med tidlig og intensiv språktrening for barn med autismespekterforstyrrelser (ASD). Barn i barnehagealder får tilbud om tidlig intensiv språkopplæring i regi av lokale helseforetak. Erfaring tilsier at det er vanskelig å opprettholde intensiteten i språktreningen når barna begynner på skolen. Roboten kan f.eks. bidra til at elevene blir mer motiverte og derigjennom mer utholdende og fokuserte. I dette forprosjektet ønsker vi å undersøke om roboter kan bidra til tilstrekkelig mengdetrening i den videre språkopplæringen. 

Sentrale spørsmål er hvordan opplæring basert på anvendt atferdsanalyse kan videreutvikles og utvides med bruk av roboter? Kan bruk av roboter bidra til å sikre systematisk trening i overgang fra barnehage til skole? Vil bruk av roboter kunne bidra til å videreutvikle barnas språklige ferdigheter? Hvilke elementer i metodikken kan og bør erstattes eller utvides med bruk av robotteknologi? 

Prosjektet er initiert og eies av Frydenhaug skole, og mottar støtte fra Oslofjordfondet.

I prosjektledelsen sitter Bente Søfting fra Frydenhaug skole, sjefsforsker Kristin Fuglerud ved Norsk Regnesentral og Hege Eiklid fra Innocom AS / Blue Ocean Robotics Norway. I tillegg har Skoger skole en sentral rolle i utprøving av roboten.  

jente og robot

Prosjektet har etablert en ekspertgruppe bestående av

Karen Guldberg fra University of Birmingham som har en PhD i Autism and e-learning og foreleser innen faget og er direktør for Autism Centre for Education and Research (ACER).

Morten Jacobsen spesialpedagog på Skolen ved Nordens Plads i København. Morten har brukt sosiale roboter i undervisning av barn med autisme i ca to år.

Anders Johansen: leder ved Glenne regionale senteret for autisme ved Glenne Vestfold.

Illustrasjon: iStock 2017    

 

Project period

Juni 2017 - Mars 2018
Department

Partners

Frydenhaug Skole, Drammen 

Skoger Skole, Drammen 

Innocom AS / Blue Ocean Robotics 

Norsk Regnesentral 

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR