• Bokmål
  • English

Sitemap

Foreløbig evaluering i PLA-prosjektet ferdigstilt

Foreløbig evaluering i PLA-prosjektet ferdigstilt

Det har blitt utviklet en prototype innen naturfag for ungdomstrinnet som er særskilt innrettet mot elever med dysleksi eller andre typer lese- og skrivevansker. Prototypen ble evaluert våren 2016.

Evalueringen omfattet 11 elever i alderen 13 og 17 som brukte innholdet som var laget for prosjektet. Elevene ble rekruttert gjennom DysleksiNorge, som også er partner i prosjektet. Utprøvingen ble gjennomført hjemme hos elevene, på ulike steder spredt over hele Østlandet. Alle elevene hadde dysleksi eller andre funksjonsnedsettelser når det gjelder lesing, Vi brukte blikksporingsverktøy og delte gruppen inn i to: Den ene gruppen fikk innholdet lest opp, den andre gruppen fikk ikke lest opp (måtte lese selv uten lydstøtte). Nesten alle elevene likte meget godt at tekstene ble lest opp for dem, som et supplement til egen lesning. Deltakerne ble også spurt om en alternativ, gamification-inspirert feedback-variant til quiz som allerede finnes, og de likte alle den nye bedre. Evalueringen ga anbefalinger for videre arbeid med å videreutvikle verktøyet mYouTime samt design av pedagogisk innhold og virkemidler i en mobilkontekst. Utprøvingen ga også nyttige forskningsmetodiske erfaringer med bruk av blikksporingsverktøy ved mobilbruk. Samlet ga den første evalueringsrunden viktig ny kunnskap som la et godt grunnlag for videre arbeid med pilotene i prosjektet.

Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR