• Bokmål
  • English

Sitemap

Lettlest

Lettlest

Formålet med prosjektet var å bidra til å gjøre NAVs brukerrettede informasjon enklere å lese og forstå.

Utgangspunktet for prosjektet var at det er en betydelig andel av NAVs brukere som har behov for lettleste tekster. Vi vet fra undersøkelser at anslagsvis 15-20% av den norske, voksne befolkningen har problemer med å lese vanlige tekster, for eksempel avisartikler, eller med å forstå selvangivelsen.

Basert på innspill fra NAV om aktuelle områder man vet brukerne ofte finner vanskelig å forstå, ble det laget eksempeltekster som ble testes på brukere som er relevante for de aktuelle tekstene. Det ble lagd opp til en sammenligning av både vanlig, "standard" tekst som ikke er bearbeidet, og en "lettlest" variant som er gjort vesentlig enklere. Testen tok høyde for den store bredden og mangfoldet blant aktuelle brukere av lettlest informasjon og inkluderte deltakere fra ulike grupper NAV-brukere. 

Informantene syntes at de nye versjonene som ble utviklet i dette prosjektet, var vesentlig lettere å lese og forstå enn de opprinnelige variantene.

Siste prosjektnytt

Sluttrapporten i Lettlest-prosjektet er nå tilgjengelig. Hovedkonklusjonene er at informasjonen bør være mest mulig universelt utformet, uten å måtte ty til spesialtilpasninger til ulike brukergrupper. Det bør skilles klarere mellom basisinformasjon, som består av det aller viktigste man vil formidle på en enkel og konsis måte, og mer utdypende og forklarende informasjon. 

Updated date: Monday, October 1, 2018 - 09:52
Postal address:
Norsk Regnesentral/
Norwegian Computing Center
P.O. Box 114 Blindern
NO-0314 Oslo
Norway
Visit address:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
NO-0373 Oslo.
Phone:
(+47) 22 85 25 00
Address How to get to NR
Social media Share on social media
Privacy policy Privacy policy
Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
Phone: (+47) 22 85 25 00
AddressHow to get to NR