• Bokmål
 • English

Sitemap

Forbedret verdiestimering av boliger

Forbedret verdiestimering av boliger

Eiendomsverdi AS har utviklet en algoritme som automatisk estimerer markedsverdien til en bolig, uten at man trenger å være tilstede i den aktuelle boligen. Algoritmen baserer seg på egenskaper ved boligen, som størrelse og boligtype, tidligere salgspris av boligen, samt salgspriser for lignende boliger i nærheten. Eiendomsverdis system benyttes for eksempel av banken ved refinansiering av og lånetilsagn for en bolig, og kan være en god pekepinn for takstmenn og meglere når en bolig skal selges. NR har ved hjelp av statistiske metoder som avansert regresjon og optimering videreutviklet Eiendomsverdis metodikk for å gjøre verdiestimatene mer presise. Videre har NR laget en egen modell for usikkerheten i disse estimatene. Dette resulterer i en estimert fordeling for salgsprisen for hver bolig, der man kan fokusere på flere verdier enn selve estimatet, som for eksempel en verdi man er 75% sikker på at salgsprisen vil ligge over.

Photo: Margaret Hayford O'Leary

Research areas
  Department
   Postal address:
   Norsk Regnesentral/
   Norwegian Computing Center
   P.O. Box 114 Blindern
   NO-0314 Oslo
   Norway
   Visit address:
   Norsk Regnesentral
   Gaustadalleen 23a
   Kristen Nygaards hus
   NO-0373 Oslo.
   Phone:
   (+47) 22 85 25 00
   Address How to get to NR
   Social media Share on social media
   Privacy policy Privacy policy
   Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
   Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
   Phone: (+47) 22 85 25 00
   AddressHow to get to NR