• Bokmål
 • English

Sitemap

Towards an automated snow property and avalanche mapping system (ASAM)

Towards an automated snow property and avalanche mapping system (ASAM)

I mange av Norges fjellregioner utgjør snøskred en stor risiko for reisende med bil eller tog, for skiløpere, turister, og andre som ferdes i fjellet i løpet av vintersesongen. Hvert år treffer snøskred tettbefolkede områder og deler av transportnettverket, noe som fører til skader på bygninger og infrastruktur, og av og til går også liv tapt. Store deler av det norske land ligger langt fra urbane strøk, og det er en utfordring for myndighetene å kartlegge områder hvor det har gått snøskred, og nøyaktig hvor snøskredfaren er stor. Jordobservasjonssatelitter representerer derfor en potensielt viktig informasjonskilde.

Hovedmålet med prosjektet ASAM (Towards an automated snow property and avalanche mapping system) er å utforske mulighetene for å etablere en service som kan gi nasjonale myndigheter oversikt over områdene hvor det har gått snøskred, i tillegg til kontinuerlig oppdaterte kart over snøforhold og eventuell snøskredfare.

  Partners

  NGI - Norges Geotekniske Institutt (Norwegian Geotechnical Institute)

  Postal address:
  Norsk Regnesentral/
  Norwegian Computing Center
  P.O. Box 114 Blindern
  NO-0314 Oslo
  Norway
  Visit address:
  Norsk Regnesentral
  Gaustadalleen 23a
  Kristen Nygaards hus
  NO-0373 Oslo.
  Phone:
  (+47) 22 85 25 00
  Address How to get to NR
  Social media Share on social media
  Privacy policy Privacy policy
  Postal address: Norsk Regnesentral/Norwegian Computing Center, P.O. Box 114 Blindern, NO-0314 Oslo, Norway
  Visit address: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, NO-0373 Oslo.
  Phone: (+47) 22 85 25 00
  AddressHow to get to NR