• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Breivik, Olav Nikolai; Aanes, Fredrik L; Søvik, Guldborg; Aglen, Asgeir; Mehl, Sigbjørn; Johnsen, Espen. Predicting abundance indices in areas without coverage with a latent spatio-temporal Gaussian model. ICES Journal of Marine Science (ISSN 1054-3139). doi: https://doi.org/10.1093/icesjms/fsab073. 2021.

  Choi, Changkyu; Kampffmeyer, Michael; Handegard, Nils Olav; Salberg, Arnt Børre; Brautaset, Olav; Eikvil, Line; Jenssen, Robert. Semi-supervised target classification in multi-frequency echosounder data. ICES Journal of Marine Science (ISSN 1054-3139). 2021.

  Deilkås, Ellen C Tveter; Haugen, Marion; Risberg, Madeleine Borgstedt; Narbuvold, Hanne; Flesland, Øystein; Nylen, Urban; Rutberg, Hans. Longitudinal rates of hospital adverse events that contributed to death in Norway and Sweden from 2013 to 2018. Journal of Patient Safety and Risk Management (ISSN 2516-0443). 26(4) pp 153-160. doi: 10.1177/25160435211026125. 2021.

  Lison, Pierre; Barnes, Jeremy; Hubin, Aliaksandr. skweak: Weak Supervision Made Easy for NLP. In: Proceedings of the 59th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 11th International Joint Conference on Natural Language Processing: System Demonstrations. (ISBN 978-1-954085-56-5). pp 337-346. 2021. Institutional archive 

  Wahl, Jens Christian; Aanes, Fredrik L; Aas, Kjersti; Froyn, Sindre; Piacek, Daniel. Spatial modelling of risk premiums for water damage insurance. Scandinavian Actuarial Journal (ISSN 0346-1238). doi: 10.1080/03461238.2021.1951346. 2021.

Publikasjoner i 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR