• Bokmål
  • English

Nettstedskart

uTRUSTit på NRK

uTRUSTit på NRK

Forskere på NR jobber med fremtidens teknologi som blant annet dreier seg om hvordan man kan lage løsninger og anvende teknologi som er sikker, brukervennlig og universell utformet. NRK har laget denne nyhetssaken om prosjektet.
 
I prosjektet uTRUSTit – Usable Trust in the Internet of Things har NR blant annet ansvar for bruketester og hvordan teknologien kan oppfylle kravene til universell utforming. Prosjektet er støttet av EUs 7. rammeprogram. Nyhetsinnslaget dreier seg et medisinskap. Dette er en type velferdsteknologi som vårt samfunn trenger i fremtiden. Tillit og det at brukere opplever trygghet når man skal benytte denne type velferdsteknologi er svært viktig. Det samme er personvern. Hvordan skal man presentere relevant informasjon om sikkerhet? Hvordan kan man trygt bruke medisinskapet uten at det tekniske reduserer tilliten? Mange brukere blir ofte forvirret av at tekniske detaljer presenteres i brukergrensesnittet slik at de blir usikre. Prosjektet uTRUSTit adresserer derfor mange slike forskningsutfordringer knyttet til fremtidens teknologier. Du kan lese mer om resultater fra prosjektet her: http://www.utrustit.eu/results/
 

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR