• Bokmål
 • English

Nettstedskart

SAMBA

SAMBA

Avdelingen SAMBA har omfattende teoretisk og praktisk kompetanse innen feltene statistisk analyse, maskinlæring og bildeanalyse. Som en av Europas største og mest kompetente grupper innen anvendt statistikk og statistisk-matematisk modellering dekker vi et bredt spekter av metoder. Å velge riktige metoder til ulike problemer er dermed en av våre sterke sider. Mange beregninger er beheftet med usikkerhet og nøyaktig beregning av denne størrelsen er en viktig spesialitet.

Forskningsområder


Siste 5 vitenskapelige artikler

  Choi, Changkyu; Kampffmeyer, Michael; Jenssen, Robert; Handegard, Nils Olav; Salberg, Arnt-Børre. Deep Semi-Supervised Semantic Segmentation in Multi-Frequency Echosounder Data. IEEE Journal of Oceanic Engineering (ISSN 0364-9059). doi: 10.1109/JOE.2022.3226214. 2023.

  Tvete, Ingunn Fride; Aldrin, Magne Tommy; Jensen, Britt Bang. Towards better survival: Modeling drivers for daily mortality in Norwegian Atlantic salmon farming. Preventive Veterinary Medicine (ISSN 0167-5877). 210 doi: doi.org/10.1016/j.prevetmed.2022.105798. 2023.

  Bellier, Joseph; Whitin, Brett; Scheuerer, Michael; Brown, James; Hamill, Thomas M.. A multi-temporal-scale modulation mechanism for the post-processing of precipitation ensemble forecasts: Benefits for streamflow forecasting. Journal of Hydrometeorology (ISSN 1525-755X). doi: 10.1175/JHM-D-22-0119.1. 2023.

  Switanek, Matthew B.; Hamill, Thomas M.; Long, Lindsey N.; Scheuerer, Michael. Predicting subseasonal tropical cyclone activity using NOAA and ECMWF reforecasts. Weather and forecasting (ISSN 0882-8156). doi: 10.1175/WAF-D-22-0124.1. 2022.

  Vitelli, Valeria; Fleischer, Thomas; Ankill, Jørgen; Arjas, Elja; Frigessi, Arnoldo; Kristensen, Vessela N.; Zucknick, Manuela. Transcriptomic pan-cancer analysis using rank-based Bayesian inference. Molecular Oncology (ISSN 1574-7891). doi: 10.1002/1878-0261.13354. 2022.

Publikasjoner i 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, tidligere år
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR