• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Siste artikkel publisert på International Conference on Human Computer Interaction (HCII)

Siste artikkel publisert på International Conference on Human Computer Interaction (HCII)

En oppsummerende artikkel om alle relevante tema i e-Me ble publisert på en stor internasjonal konferanse i juli 2013. Se avsnittet om Publikasjoner for detaljer.

 

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR