• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Automater – Veiledning om universell utforming av automater

Automater – Veiledning om universell utforming av automater

Forskriften om universell utforming av IKT viser til 10 standarder på automatområdet. Ved hjelp av grafikk og stikkord har vi sammen med designselskapet Inventas laget en illustrativ oversikt over innholdet i standardene. Arbeidet ble utført på oppdrag fra Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

NR bidro med prosjektledelse og konsulentekspertise. Vi arbeidet også med strukturering av innhold i standardene i form av stikkord med pekere til aktuelle kapitler i standardene. Basert på dette ga vi innspill til de grafiske elementene. Utover kvalitetssikring av sluttresultatet bisto NR ved valg av tekniske formater og spørsmål vedrørende integrasjon i web-løsningen.

Resultatene vil bli brukt i veiledningstekster på DIFIs nettsider om universell utforming av IKT. Formålet med materiellet er å bidra til en bedre oversikt og større forståelse for omfanget og tematikken i standardene som forskrift om universell utforming av IKT viser til på automatområdet. På denne måten bidrar prosjektet til økt kunnskap om utvikling av mer universelt utformede automater. På sikt vil dette gjøre det enklere for folk å delta i selvbetjeningssamfunnet. 

Latest project news

NR's senior research scientist Till Halbach has been participating as advisor to the standardization group which currently works on a revision of EN 12414, a standard for self-service machines in car parking. Halbach has previously worked with the universal design of such machines.

Updated date: Torsdag, april 14, 2016 - 15:33
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR