• Bokmål
 • English

Nettstedskart

DIADEM – Delivering Inclusive Access for Disabled and Elderly Members of the Community

DIADEM – Delivering Inclusive Access for Disabled and Elderly Members of the Community

Målsettingen med prosjektet var å utvikle retningslinjer og teknologi for å øke tilgjengeligheten av elektroniske tjenester for eldre og personer med kognitive funksjonsnedsettelser. Elektroniske skjemaer ble brukt som case. Det ble lagt vekt på å øke kunnskap om og forståelse av relevante teknologier og strategier for å hjelpe målgruppen på en best mulig måte.

Som metode brukte prosjektpartnere fokusgrupper, brukerundersøkelser og analyse av bruksmønstre. Videre ble det utviklet brukerprofiler og personaliseringsregler, ulike måter å framstille den samme informasjonen på (multimodalitet/multimedia), samt intelligent programvare for å veilede brukerne.

Prototypen skreddersyr brukergrensesnittet dynamisk avhengig av brukerens innstillinger, bruksmønsteret og endringer i brukeroppførsel. Tjenesten personaliserer ikke bare grensesnittet, men også innhold i form av konteksavhengig hjelpeinnhold.

Blant prosjektresultat er en rekke innspill til den norske ELMER-standarden, i dens daværende versjon 2.0.

NRs bidrag

NR hadde spesielt fokus på brukergrensesnitt og -interaksjon, universell utforming og utvikling av prototypen (systemarkitektur, implementasjon og integrasjon).

Latest project news

Prosjektsiden har blitt oppdatert med en bedre beskrivelse, resultater og publikasjoner.

Updated date: Torsdag, september 12, 2013 - 09:03

Publications

Till Halbach. A framework for serving inclusive web forms to disabled and elderly individuals. In Proceedings of 2nd International Conference on Advances in Human-oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services (CENTRIC), Porto (Portugal), September 2009. International Academy, Research, and Industry Association (IARIA), IEEE Computer Society

Project period

September 2006 - september 2009
Department

Financing

 • EUs 6. rammeprogram for forskning
 • Norges forskningsråd

Partners

 • Brunel University-UK (koordinator)
 • Norsk Regnesentral
 • Karde AS
 • Bluegarden AS
 • More Software Solutions AS
 • Sheffield City Council - UK
 • CSI Piemonte - Italia 
 • Comune di Torino - Italia
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR