• Bokmål
  • English

Nettstedskart

EHRPathways

EHRPathways

EHRpathways-prosjektet har utviklet en avansert pasientjournalløsning (engelsk: Electronic Health Record, EHR) for helsearbeidere ved pleie og omsorg til kronisk syke pasienter og eldre i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. For helsearbeiderne vil EHRpathways tilby en enklere måte for oppdatering av helseinformasjon, gi bedre kvalitetssikring og høyere fleksibilitet. Løsningen omfatter: 1) et avansert grafisk brukergrensesnitt for helsearbeiderne, utviklet med brukermedvirkning og 2) en modul for arbeidsflytstøtte som tilpasser de ansattes arbeidsplan til pasientenes spesifikke behov og til de spesifikke utfordringene for hvert enkelt sykdomsbilde. Med løsningen er det mulig å vurdere om alle planlagte aktiviteter har blitt utført og om nødvendige endringer i behandlingsplanen er igangsatt.

Løsningen vil forenkle helsearbeidernes dokumentasjonsoppgaver. Dette vil gi en arbeids- og ressursbesparelse som frigjør de ansattes tid til mer omsorgsarbeid med en høyere kvalitet istedenfor at tiden brukes på administrative oppgaver. Arbeidsflytsystemet kommer til å forhindre at helsearbeidere bruker tid på unødvendig og gjentatt rapportering av informasjon som EHR-systemet allerede har loggført.

Ut fra spesifikasjonen og dokumentene som beskriver brukerflaten (utviklet av de britiske prosjektpartnerne) har prosjektpartnerne implementert både front-end og back-end.. Behandlingslinjene og arbeidsflyt er modellert ved hjelp av Petrinett-modeller som kan kjøres på underliggende Petrinett-motor. Det ligger til rette for implementering av flere behandlingslinjer for kroniske sykdommer tilpasset de enkelte helseforetak og kommuner.  

Systemet ble utviklet ved hjelp av brukermedvirkning i samarbeid med utvalgte norske og britiske kommunale tjenester. EHRpathways-prosjektet ble startet av SMB bedriftene HospitalOrganiser og Alloy Ltd, og senere kom Nornir inn i prosjektet. Det endelige Produktet vil bli introdusert i markedet under merkenavnet WellTogether. Norsk Regnesentral (NR) har utviklet et Petrinet-basert arbeidsflyt-system. Nord universitet bidro i prosjektet med ekspertise innen helsefag.

Research areas
Department

Financing

Eurostars E!9080

Partners

Alloy Ltd, GB

Nornir AS

HospitalOrganiser AS

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR