• Bokmål
 • English

Nettstedskart

PLA ― Personlig (mobil) læringsarena

PLA ― Personlig (mobil) læringsarena

Læringssituasjon med mester og lærlingProsjektet tok sikte på å utvikle en personlig, adaptiv og mobil læringsarena (personlig mobil læringsarena, PLA) rettet inn mot grupper i skole og voksenopplæring med elever som av ulike grunner står i fare for å falle fra utdanningen.

Partnere var ed-tech-bedrften Conexus, Norsk Regnesentral og en rekke skoler, både offentlige og private. Læringsarenaen kan tilby digitalt lærestoff som er tilpasset og skreddersydd til elevens ferdighetsnivå. Dette realiseres gjennom å koble data om elevens faglige progresjon og ferdighetsnivå med tilgjengelige og relevante (primært digitale) læringsressurser slik at eleven kan tilbys lærestoff som er tilpasset den enkelte elevs behov, interesser, ferdighetsnivå og preferanser når det gjelder presentasjonsform. Forskningen om årsaker til frafall understreker betydningene av mer motiverende, praksis-nær, skreddersydd og tilpasset undervisning for å forebygge frafall. Våre funn viser at PLA bidrar til økt lærelyst og høyere motivasjon hos eleven, og kan dermed forhindre frafall.

En phd-student ved De Montfor University (UK) var tilknyttet prosjektet og fokuserte på motivasjon og menneske-maskin-interaksjonsmønstre hos dyslektikere i møte med læringsteknologi. Det er utviklet et spørreskjema med fokus på motivasjonsfaktorer for læring og bruk av e-læring blant ungdommer med dysleksi.

Latest project news

Det har blitt utviklet en prototype innen naturfag for ungdomstrinnet som er særskilt innrettet mot elever med dysleksi eller andre typer lese- og skrivevansker. Prototypen ble evaluert våren 2016.

Updated date: Tirsdag, januar 16, 2018 - 12:01

Impresjoner fra kick-off-møteDen 29. april 2015 var det duket for offisiell prosjektstart i PLA-prosjektet, Personlig (mobil) læringsarena. Representanter for alle deltakende organisasjoner la fram sine tanker og ambisjoner for prosjektet. I vårt høykarat konsortiium har vi ed-tech-bedrften Conexus og en rekke skoler, både offentlige og private.

Updated date: Onsdag, september 2, 2015 - 00:02

Publications

Halbach, TillSolheim, Ivar. Gamified Micro-Learning for Increased Motivation: An Exploratory Study. In: Proceedings of the 15th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age (CELDA). (ISBN 978-989-8533-81-4). pp 271-279. 2018.

Research areas

  Project period

  2015-2018
  Department

   Financing

   Delfinansiering av Norges Forskningsråd gjennom BIA-programmet, samt egne midler

   Postadresse:
   Norsk Regnesentral
   Postboks 114 Blindern
   0314 Oslo
   Besøksadresse:
   Norsk Regnesentral
   Gaustadalleen 23a
   Kristen Nygaards hus
   0373 Oslo
   Tlf:
   (+47) 22 85 25 00
   Adresse Hvordan komme til NR
   Sosiale media Del på sosiale media
   Personvernerklæring Personvernerklæring
   Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
   Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
   Tlf: (+47) 22 85 25 00
   AdresseHvordan komme til NR