• Bokmål
  • English

Nettstedskart

Sortering av retur

Sortering av retur

Sortering av retur i ulike sammenhenger har blitt et miljømessig viktig og fokusert område. For at en sorteringsløsning skal bli tatt i bruk er det imidlertid viktig med en høyest mulig grad av automatisering slik at sorteringen er enkel og kostnadseffektiv. Dette prosjektet fokuserer på effektive løsninger for automatisk retursortering gjennom identifikasjon av trykte objekter for to ulike anvendelser; sortering av trykksaker og sortering av drikkevareemballasje basert på etiketter der hhv. HS News Systems og Tomra er problemeiere.

Begge problemstillingene stiller strenge krav til løsningenes robusthet, nøyaktighet og effektivitet. For sortering av trykksaker er hastighetsutfordringene spesielt store. Et ukeblad skal bestemmes til en av opp til flere tusen mulige kategorier på under ett sekund. Med tradisjonelle teknikker har dette vært vanskelig å oppnå med ønsket robusthet og nøyaktighet. I prosjektets første fase har vi kommet fram til et første sett med lovende metoder som nå skal testes ut i større skala og etterhvert også prøves ut i pilotanlegg. På sikt er målet å utnytte metodene til å få fram en ny generasjon systemer med fullstendig automatisert sortering uavhengig av strekkoder. Prosjektet er delfinansiert av Norges Forskningsråd gjennom BIA-programmet.

Foto: HS News Systems

Department

Financing

Norges Forskningsråd gjennom BIA-programmet

Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR