• Bokmål
  • English

Nettstedskart

UU-autentisering – Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering

UU-autentisering – Universell utforming av IKT-baserte løsninger for registrering og autentisering

Ulike utfordringer knyttet til universell utforming og tilgjengelighet i løsninger for pålogging ble undersøkt. Det ble gjennomført brukertester av en prototype for pålogging til Storebrand nettbank med autentisering med tale via mobil. Denne prototypen ble utviklet i prosjektet. Brukervennlighets- og tilgjengelighetsutfordringer ved pålogging til to offentlige tjenester, Altinn og MinID ble også undersøkt. 5 synshemmede og 5 dyslektikere var med på brukertestene. I tillegg ble det gjort en analyse av henvendelser til brukerstøtte for tjenestene. 

Project period

Juni 2008 - desember 2008
Department

Financing

Delfinansiert av IT-funk programmet i Norges Forskningsråd (50%). 

Partners

  • Norsk Regnesentral
  • Karde AS
  • Tellu AS
  • Encap AS
  • Storebrand
  • Norges Blindeforbund
  • Dysleksiforbundet
  • Brønnøysundregistrene
  • Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)
Postadresse:
Norsk Regnesentral
Postboks 114 Blindern
0314 Oslo
Besøksadresse:
Norsk Regnesentral
Gaustadalleen 23a
Kristen Nygaards hus
0373 Oslo
Tlf:
(+47) 22 85 25 00
Adresse Hvordan komme til NR
Sosiale media Del på sosiale media
Personvernerklæring Personvernerklæring
Postadresse: Norsk Regnesentral, Postboks 114 Blindern, 0314 Oslo
Besøksadresse: Norsk Regnesentral, Gaustadalleen 23a, Kristen Nygaards hus, 0373 Oslo
Tlf: (+47) 22 85 25 00
AdresseHvordan komme til NR